BPA gør hverdagen nemmere

I dagens Danmark er der flere og flere ældre som ikke har mulighed for selv at klare alle hverdagens udfordringer selv. Ofte skyldes det deres høje alder eller en fysisk og, eller en psykisk funktionsnedsættelse. Heldigvis kan de danskere som er hårdest ramte af en eller anden form for funktionsnedsættelse, søge om at få Borgerstyret Personlig Service, eller BPA som det kaldes i hverdagen.

Hvem kan få BPA?

BPA er en ordning som tillader en borger selv at hyre eller ansætte en kommunal medarbejder til at hjælpe en med dagligdagens udfordringer. For at kune søge om og få BPA skal ansøgeren have en form for lidelse eller funktionsnedsættelse af fysisk eller psykisk art hvilken betyder at vedkommende selv ikke er i stand til at klage tingene selv i dagligdagen. En af kravene for at gøre brug af BPA er at vedkommende skal være i stand til at være en arbejdsgiver og hvis vedkommende vælger at bruge en nærtstående som en hjælper, skal vedkommende kunne fungere som en daglig leder. Derudover er en yderligere krav at vedkommende er over 18 år gammel for at kunne tage brug af BPA og denne kan bruges frem til vedkommende bliver 67 år gammel.

Fordele ved BPA

Der mange fordele ved BPA. For det første har personen som gør brug af BPA, mulighed for selv at vælge hvem det er der skal hjælpe i hverdagen. Det kan være en familie medlem eller en kommunal ansat hvis personen foretrækker dette. For det andet så bliver ens hverdag meget nemmer og meget mere overskuelig. Personen som har BPA vil kunne få det sværeste af hverdagens opgaver overdraget til en anden så personen kan fokusere på andre ting i hverdagen som vedkommende selv kan klare. På denne måde bliver hverdagen meget nemmere og meget mere overskuelig for vedkommende som derved vil have meget mere overskud.